Kategórie      
Výrobcovia / značky

Doprava a platba

Úvod Dodanie tovaruDoprava a platba

Dodacie podmienky

 1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Fotografie tovaru sú len ilustračné a zmena fotografie týkajúcej sa obalu nie je pre kupujúceho dôvodom na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ predávajúci dodá tovar, ktorý si kupujúci objednal.
 2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od potvrdenia objednávky kupujúcemu predávajúcim, ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodli inak.
 3. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednávky kupujúceho.
 4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky, predávajúci je oprávnený uplatniť si náhradu škody spôsobenej neprevzatím objednaného tovaru, vrátane nákladov na doručenie objednávky kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20,- EUR za neprevzatie objednaného tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.
 5. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty, dohodnutej v kúpnej zmluve.
 6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
 7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci.
 8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, t.j. tovar a aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

 

Poštovné a balné

 1. Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po uplatnení všetkých zliav a to nasledovne:
  • Dopravca (kuriér) - dodacia lehota do 24 h, resp. nasledovný pracovný deň od expedície
  • Zásielky cez Slovenskú poštu - dodacia lehota do 48 hodín od expedície
  • Bezplatne – v závislosti od výslednej sumy objednávky po uplatnení všetkých zliav
 2. Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.
 3. Predávajúci si balné neúčtuje.
 4. Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (e-mailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.
 5. Pre aktuálne ceny poštovného kontaktujte prosím predávajúceho. Ceny poštovného sú vždy aktuálne uvedené pri realizovaní objednávky kupujúcim na internetovej stránke predávajúceho.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny poštovného a balného v závislosti od aktuálnych podmienok jednotlivých dopravcov, zmeny cien PHM a mýtnych poplatkov. Kupujúci bude o aktuálnych cenách poštovného a balného informovaný pri realizovaní objednávky na internetovej stránke predávajúceho.

 

Platba za tovar


1. Kupujúci je povinný:

  • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar od predávajúceho;
  • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa na neho nevzťahuje výnimka o bezplatnom doručení tovaru;
  • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho;
  • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

2. Spôsob platby


Platba bankovým prevodom vopred

 • Po zaregistrovaní Vašej objednávky Vám pošleme vystavenú faktúru v prílohe e-mailu. Faktúra obsahuje informácie o objednanom tovare, bankové spojenie pre platbu bankovým prevodom a variabilný symbol. Po pripísaní prostriedkov na účet našej spoločnosti Vám zašleme tovar spolu s priloženou faktúrou Vami zvoleným spôsobom. O vybavení objednávky Vás budeme informovať emailom.

 


Dobierkou

 • Po zaregistrovaní Vašej objednávky Vám pošleme potvrdenie objednávky. Potvrdenie obsahuje informácie o objednanom tovare. Tovar zaplatíte pri dodaní na najbližšej pobočke Slovenskej pošty alebo prepravcovi (Kuriérovi) v hotovosti, alebo kartou ak to kuriérska služba umožňuje. Faktúra Vám bude doručená spolu s tovarom. O vybavení objednávky Vás budeme informovať emailom. Suma za dobierku nie je súčasťou poštovného.


Platba kartou cez Platobnú bránu

 • Po zaregistrovaní Vašej objednávky spolu s úhradou platobnou kartou cez spoločnosť GP WebPay budete automaticky po odoslaní objednávky presmerovaný na platobnú bránu a následne po jej úhrade Vám pošleme potvrdenie objednávky. Potvrdenie obsahuje informácie o objednanom tovare. Takáto objednávka bude spracovaná najneskôr nasledovný pracovný deň a odoslaná Vami zvoleným spôsobom. Faktúra Vám bude doručená spolu s tovarom. O vybavení objednávky Vás budeme informovať emailom.Copyright 2019 - 2024 © Bylinkový e-shop